Ruhatiladilé era!

Monday, 31st December, 2012

Ruhatiladilé era. Wata enana ðuna enilokulatino. Nadino parata ena Igaruna ðuna mahilélidé! Cerebaron talénali ueni’abilélé; ðuna paginon ‘abimahilélé; a ganotilé; na barahibenutasilé. So tanadilé.

E’oratadila uia; era; positon naha talénali ena maweribon matalo kanilesatibo. Uai!

Advertisements