Ruhatiladilé era!

Monday, 31st December, 2012

Ruhatiladilé era. Wata enana ðuna enilokulatino. Nadino parata ena Igaruna ðuna mahilélidé! Cerebaron talénali ueni’abilélé; ðuna paginon ‘abimahilélé; a ganotilé; na barahibenutasilé. So tanadilé.

E’oratadila uia; era; positon naha talénali ena maweribon matalo kanilesatibo. Uai!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: